Freshy โปรแกรมการรับนักเรียน
เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพชร โทรศัพท์ 055-786129
2637
29/06/2560
พัฒนาโดย ครูอัมพร  ชมเด็จ  We School Team   
e-mail:secondary2556@gmail.com  www.facebook.com/secondary2556  Version 15.02.2560
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537.